Do pobrania

Do pobrania

 

Regulamin

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2a Karta oceny formalnej

Zał. nr 2b Karta rozmowy z doradcą zawodowym

Zał. nr 2c Karta oceny rekrutacyjnej

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej

Zał. nr 4 Umowa usług szkoleniowo-doradczych przed założeniem działalności gospodarczej

Zał. nr 5 Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 8 Karta oceny formalnej

Zał. nr 9 Karta oceny merytorycznej

Zał. nr 10 Deklaracja poufności

Zał. nr 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Zał. nr 12 Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 13 Informacja o rachunku bankowym

Zał. nr 15 Weksel z deklaracją wekslową

Zał. nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 17 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. nr 18 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 Umowa wsparcia pomostowego

Zał. nr 20 Oświadczenie o aktualności danych de minimis

Zał. nr 21 Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 22 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu środków na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 23 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 1 Do deklaracji uczestnictwa

Zał. 2 Do deklaracji uczestnictwa

Zał. 3 Do deklaracji uczestnictwa

 

Skip to content