Wsparcie udzielane w ramach projektu

Wsparcie diagnostyczne

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWO-DORADCZYCH UP – identyfikacja indywidualnych potrzeb UP w celu indywidualizacji i dostosowanie zakresu wsparcia merytorycznego dla UP.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [dalej DG] – indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomóc UP na rozwinięcie wiedzy biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje i potrzeby danej osoby – (biznes plan, księgowość etc.)

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DG – Wszyscy UP otrzymają wsparcie w postaci 80h szkoleniowych.

Wsparcie przedsiębiorczości

ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (min. 34 Beneficjentów Pomocy – BP) – w wysokości śr. 23000 PLN/os.
WSPARCIE POMOSTOWE – w postaci wsparcia finansowego (1500 PLN/m-c x 12 m-cy) oraz szkoleniowo-doradczego 10h

 

Beneficjent będzie dążył do udzielenia środków na rozwój przedsiębiorczości każdemu wnioskującemu!!!

Skip to content