Zostań swoim szefem (woj. PODKARPACKIE)

 

Informacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Numer identyfikacyjny: RPPK.07.03.00-18-0067/17

 

Projekt „Zostań swoim szefem” realizowany przez:

 

Lider Projektu:

„Super Natura 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Budy Głogowskie 836

36-060 Głogów Małopolski

Partner Projektu:

Fundacja Incept

Biuro Projektu ,,Zostań swoim szefem”

ul. 11 Listopada 11

36-100 Kolbuszowa

 

Okres realizacji:
od 2017-11-01 do 2019-08-31

Całkowity koszt projektu:
3 393 420,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
2 884 407,00 PLN

 

 

 

 

 

 

Skip to content