Aktualności

Aktualności

 

Dnia 17 czerwca 2019 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” w dniu 21 czerwca (piątek) – będzie nieczynne.

—————————

Dnia 25 kwietnia 2019 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” w dniu 2 maja (czwartek) – będzie nieczynne.

—————————

Dnia 12 grudnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” w dniu 24 grudnia (poniedziałek) – będzie nieczynne.

—————————

Dnia 31 października 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” w dniu 2 listopada (piątek) oraz 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) – będzie nieczynne.

—————————

Dnia 10 października 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż z wszystkimi osobami wyrażającymi chęć podjęcia dalszych etapów projektowych oraz jednocześnie będącymi rekomendowanymi do dofinansowania zawarto umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy o wsparcie pomostowe z II tury naboru.

—————————

Dnia 26 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują Ostateczną Listę Wnioskodawców z II tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Ostateczna Lista Rankingowa Dotacja II tura naboru – Zostań swoim szefem

—————————

Dnia 18 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż w związku z wpłynięciem wniosków o ponowne rozpatrzenie przyznania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru – ponowny termin obrad Komisji Oceny Wniosków został ustalony na termin 22.09.2018 r.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.

—————————

Dnia 12 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.

UWAGA!!! NIE REJESTRUJEMY JESZCZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH!!!!

Lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania

—————————

Dnia 5 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – przedmiotowe wnioski spełniają wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

—————————

Dnia 27 sierpnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż termin obrad Komisji Oceny Wniosków został ustalony na termin 08.09.2018 – 09.09.2018 r.

—————————

Dnia 21 sierpnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż od dnia 21 sierpnia 2018 r. do 4 września 2018 r. – będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty (załączniki) zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Zostań swoim szefem” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (08:00 – 16:00) przy ul. 11 Listopada 11.

—————————

UWAGA !!!

Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z II tury naboru

Dnia 4 lipca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują wyniki Ostatecznej listy rankingowej z II tury naboru.

Ostateczna lista rankingowa – II tura naboru – Zostań swoim szefem

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

—————————

Dnia 28 czerwca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z II tury naboru zostaną ogłoszone do dnia 4 lipca 2018 r.

—————————

WYNIKI OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH z II tury naboru

Dnia 21 czerwca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z II tury naboru.

Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – II tura naboru – Zostań swoim szefem

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do rozmów z doradcami zawodowymi !

UWAGA !!!

Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w terminie od 25 do 27 czerwca 2018 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną poinformowane o miejscu oraz o godzinie spotkania telefonicznie oraz e-mail’owo.

—————————

Dnia 12 czerwca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniki pierwszego etapu rekrutacji z II tury naboru z powodu dużej liczby formularzy rekrutacyjnych – będą opublikowane pomiędzy 18 czerwca – 22 czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych.

—————————

Dnia 30 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż 1 czerwca 2018 r. biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” w Kolbuszowej będzie zamknięte.

—————————

Dnia 23 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż z wszystkimi osobami wyrażającymi chęć podjęcia dalszych etapów projektowych oraz jednocześnie będącymi rekomendowanymi do dofinansowania zawarto umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy o wsparcie pomostowe z I tury naboru.

—————————

Dnia 15 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż termin przyjmowania wniosków do II tury naboru wyznaczono na termin od 04.06.2018 r. (poniedziałek) do 11.06.2018 r. (poniedziałek do godz. 16:00).

W tym czasie w godzinach pracy biura projektu w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 11 będziemy przyjmować Załącznik nr 1, Formularz rekrutacyjny. Formularze można składać osobiście lub poprzez Pocztę Polską/Kuriera. W tym przypadku będzie się liczyła data dostarczenia formularzy do biura projektu a nie data nadania.

—————————

Dnia 11 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują Ostateczną Listę Wnioskodawców z I tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Ostateczna Lista Rankingowa Dotacja I tura naboru – Zostań swoim szefem

—————————

Dnia 10 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 09.05.2018 r. z I tury naboru – będą opublikowane do końca tygodnia.

—————————

Dnia 8 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż termin naboru wniosków (formularz rekrutacyjny) do II tury naboru zostanie ogłoszony w połowie maja.

Należy śledzić dział aktualności projektu ,,Zostań swoim szefem” w sprawie ogłoszenia terminu naboru. Termin może ulec zmianie.

—————————

Dnia 27 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż w związku z wpłynięciem wniosków o ponowne rozpatrzenie przyznania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z I tury naboru – ponowny termin obrad Komisji Oceny Wniosków został ustalony na termin 09.05.2018 r.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.

—————————

Dnia 25 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” w dniu 2 maja 2018 r. – będzie nieczynne.

—————————

Dnia 18 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z I tury naboru. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.

Lista Rankingowa Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – I tura naboru

—————————

Dnia 18 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż termin naboru wniosków (formularz rekrutacyjny) do II tury naboru zostanie ogłoszony w 14 – 18 maja.

Należy śledzić dział aktualności projektu ,,Zostań swoim szefem” w sprawie ogłoszenia terminu naboru. Termin może ulec zmianie.

—————————

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – przedmiotowe wnioski spełniają wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

—————————

Dnia 10 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż termin naboru wniosków do II tury zostanie ogłoszony w drugiej połowie kwietnia.

Należy śledzić dział aktualności projektu ,,Zostań swoim szefem”.

—————————

Dnia 5 kwietnia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż w związku z uzupełnieniem braków formalnych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – termin obrad Komisji Oceny Wniosków został ustalony na termin 14.04.2018-15.04.2018 r.

—————————

Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) biuro projektu ,,Zostań swoim szefem” będzie zamknięte.

—————————

Dnia 21 marca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż termin naboru wniosków do II tury zostanie ogłoszony w pierwszej połowie kwietnia.

Należy śledzić dział aktualności projektu ,,Zostań swoim szefem”.

—————————

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z I tury naboru

Dnia 12 marca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż od dnia 13 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. – będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty (załączniki) zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Zostań swoim szefem” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (09:00 – 17:00) przy ul. 11 Listopada 11.

—————————

UWAGA !!! Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z I tury naboru

Dnia 31 stycznia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują wyniki Ostatecznej listy rankingowej z I tury naboru.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – I tura naboru – Zostań swoim szefem

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

—————————

Dnia 26 stycznia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej (ocena formularza rekrutacyjnego + ocena od doradcy zawodowego) z I tury naboru będą opublikowane 31 stycznia 2018 r. w godzinach wieczornych.

—————————

UAKTUALNIONE WYNIKI OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH z I tury naboru

Dnia 23 stycznia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują uaktualnione wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z I tury naboru.

Aktualna lista rankingowa – Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – I tura naboru – Zostań swoim szefem

(Aktualizacja listy rankingowej została spowodowana usunięciem jednej osoby z osób zakwalifikowanych do rozmów z doradcą zawodowym z powodu miejsca zamieszkania kandydata nie objętego wsparciem w projekcie. Lista rankingowa została uaktualniona – do kolejnego etapu dostały się dwie osoby z największą liczbą punktów z pozycji z wyczerpanej alokacji miejsc na spotkanie z doradcą zawodowym – za utrudnienia przepraszamy !!!)

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do rozmów z doradcami zawodowymi !

UWAGA !!!

Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w terminie od 24 do 26 stycznia 2018 r. We wtorek 23 stycznia zostaną przekazane kandydatom miejsca spotkań oraz przydział do grup. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną poinformowane o miejscu oraz o godzinie spotkania telefonicznie/e-mail’owo.

—————————

Dnia 22 stycznia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z I tury naboru.

Lista rankingowa – Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – I tura naboru – Zostań swoim szefem

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do rozmów z doradcami zawodowymi !

UWAGA !!!

Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w terminie od 24 do 26 stycznia 2018 r. We wtorek 23 stycznia zostaną ogłoszone miejsca spotkań oraz przydział do grup. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną poinformowane o miejscu oraz o godzinie spotkania telefonicznie/e-mail’owo.

—————————

Dnia 19 stycznia 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniki pierwszego etapu rekrutacji będą opublikowane 22 stycznia 2018 r. w godzinach wieczornych.

—————————

W związku ze  współrealizacją projektu wraz z Liderem projektu SUPERNATURĄ 2000 sp. z o.o. pt. „Zostań swoim szefem” nr RPPK.07.03.00-18-0067/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Incept zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową

WZÓR OFERTY ZAPYTANIE 1 /0067/ 2018

ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH ZAPYTANIE 1/0067/2018

—————————

Dnia 8 grudnia 2017 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące wsparcia udzielanego w ramach projektu ,,Zostań swoim szefem” zostały opublikowane w zakładce ,,Do pobrania” na stronie projektu. Ponadto został wyznaczony termin I tury naboru do projektu.
Termin rekrutacji I tury zostanie przeprowadzony w I kwartale 2018 r. Od dnia 8 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.

W terminie od 23 stycznia do 28 stycznia 2018 r. planowane są spotkania z doradcami zawodowymi.

—————————

Termin naboru/rekrutacji do projektu – zostanie ogłoszony w połowie grudnia 2017 r.

—————————

Dnia 27 listopada 2017 r. Lider Projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem Projektu Fundacją Incept ogłaszają, iż termin pojawienia się dokumentów rekrutacyjnych został przeniesiony na termin od 4 grudnia do 8 grudnia 2017 r. Termin naboru do projektu zostanie ogłoszony w pierwszej połowie grudnia 2017 r.

Początkiem grudnia 2017 r. – zostanie ogłoszony termin naboru do projektu.

—————————

Skip to content